Search

Kaj znižuje moč magnetnega polja?

Določeni elementi v našem okolju znižujejo pozitivni učinek Zemljinega magnetizma. Dodaten negativen vpliv na človeka imajo zgradbe iz železo-betona in jeklenih konstrukcij, prevozna sredstva in avtoceste, elektrosmog (mobilni telefoni, razne naprave v gospodinjstvih in industriji), elekrovodi in drugo. Različne naravne patogene cone (Hartmanovi in Kirijevi vozli, podzemne vode, kamnine itd.) lahko prav tako negativno vplivajo na ljudi, še posebej kadar se nad temi conami nahajajo postelje, kjer preživimo veliko časa. To dejansko pomeni, da lahko dolgoletno spanje na takih predelih pripelje do resnejših obolenj, še posebej kardiovaskularnih ter tudi do levkemije in tumorjev. Dejansko ne obstaja »zdrava postelja«. Take negativne vplive lahko zmanjšamo s premestitvijo postelje ali dodatno magnetno zaščito. Že Inki so pred 7000 leti gradili svoje hiše na varnih področjih, kar je razvidno na satelitskih posnetkih. Razvite zahodne države v novejšem času gradijo hiše na preverjenih področjih, da bi se izognili negativnim naravnim vplivom.