Search

S katero mersko enoto merimo moč magnetnega polja?

Magnetno polje obdajata magnet ali elektromagnet. V tem delu se lahko meri magnetna sila. Kadar sta dva magneta blizu eden drugemu, se odbijata ali privlačita. Z oddaljevanjem od magnetnih teles se ta sila hitro zmanjšuje, zato je najbolje, da imamo magnet ob telesu. Magnetno polje merimo v gaussih (G) ali teslih (T). Gauss je enota za moč magnetnega polja. Tesla je novejša enota za merjenje magnetne moči in znaša 10.000 gaussov.