Search

Zakaj potrebujemo magnetno terapijo?

Vsako magnetno polje vsebuje energijsko moč in s tem tudi posebno delovanje, kar lahko primerjamo z enoto informacije, zato ne moremo govoriti samo o magnetih, temveč o magnetno informativni terapiji.

Medicinska uporaba energetskega in informativnega učinka magnetnega polja igra vse večjo vlogo še posebej zato, ker je današnji človek redkeje v stiku z naravnim magnetnim poljem, kar privede do pomanjkanja energije.

Magnetna polja delujejo na celotno telo – potujejo skozi celice in tkiva. Na tak način uravnavajo in obnavljajo mnoge življenjsko pomembne kemično – električne procese v celicah telesa. Celice so najmanjši gradniki našega telesa. Magnetno polje vpliva na metabolizem celic, ki je pogoj za ohranjanje življenja.

Vsaka celica ustvari dovolj lastne energije za opravljanje svojega dela, hkrati pa skrbi tudi za obnovo – z delitvijo. Starejše celice z manj energije se obnavljajo počasneje, nove celice pa so takoj po delitvi že prikrajšane za nekaj energije. 50% razpoložljive celične energije se uporablja izključno za ohranjanje in proizvajanje električne napetosti, ostala energija pa se skladišči in je na razpolago za nemoteno delovanje celice.

Namen magnetne terapije je med drugim povečati obnovitveno sposobnost celic.

Proces delovanja žive celice lahko primerjamo z avtomobilskim motorjem. Ko je akumulator napolnjen, avtomobil z lahkoto zaženemo in če vozimo normalno, se akumulator med samo vožnjo obnavlja, polni in je tako pripravljen na naslednji zagon.
Tako je tudi delovanje telesa odvisno od energijskega ravnovesja celic, saj tako kot pri avtomobilu, tudi v telesu potrebujemo dobro gorivo, ki zagotovi »energijsko mazivo« in kisik za izgorevanje. Ne smemo pa pozabiti tudi na odpadne snovi, ki uhajajo skozi izpušno cev …